กำหนดการประชุมสัมมนา

วันที่ 1: 10 กรกฎาคม 2567
09:00-10:00 น.: ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
10:00-10:30 น.: หัวข้อสัมมนา : ชี้นำแนวโน้มในอนาคตของโครงสร้างพื้นฐานห้องเย็น
10:30-11:00 น.: หัวข้อสัมมนา : แนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนในการปฏิบัติการห้องเย็น
11:00-11:30 น.: หัวข้อสัมมนา : ความสำคัญของห้องเย็นสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแช่แข็ง, อาหารทะเล, เนื้อสัตว์, ผลิตภัณฑ์นม, อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับไอศกรีม
Speaker : Mr. Manoj Maruti Chavan, Director - Chief Executive Officer, Metecno Pannelli (Thailand) Co., Ltd.
11:30-12:00 น.: หัวข้อสัมมนา : ขจัดความซับซ้อนของโลจิสติกส์แบบควบคุมอุณหภูมิด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางขนส่ง
Presentation by Thai AC 2
13:00-13:30 น.: หัวข้อสัมมนา : อุตสาหกรรม “Cold Chain” มีความสำคัญอย่างไรกับอุตสาหกรรมอาหาร
13:30-14:00 น.: หัวข้อสัมมนา : ความยั่งยืนในโลจิสติกส์แบบควบคุมอุณหภูมิมีอะไรบ้าง?
14:00-14:30 น.: หัวข้อสัมมนา : ยานพาหนะแบบควบคุมอุณหภูมิจะสามารถปฏิวัติวงการอุตสาหกรรม “Cold Chain” ได้อย่างไร
14:30-15:00 น.: หัวข้อสัมมนา : ระบบทำความเย็นส่งผลต่อความสำเร็จของอุตสาหกรรม “Cold Chain” อย่างไร
วันที่ 2: 11 กรกฎาคม 2567
09:00-10:00 น.: ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
10:00-11:00 น.: หัวข้อสัมมนา :โลจิสติกส์ด้านเภสัชกรรมที่รองรับอนาคต: ความท้าทายและโอกาส
Panellist : Mr. Vorrapong Surachaikulwattana, Senior Director, DKSH Thailand
11:00-11:30 น.: หัวข้อสัมมนา : มุมมองในอนาคตของโลจิสติกส์ด้านอาหารของเอเชีย
11:30-12:00 น.: หัวข้อสัมมนา : การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสิ่งอำนวยความสะดวกห้องเย็น: กลยุทธ์ในการลดการใช้พลังงาน
13:00-13:30 น.: หัวข้อสัมมนา : ปลดล็อกการตลาดอุตสาหกรรม “Cold Chain”: กลยุทธ์สำหรับในการระดมทุนเพื่อเพิ่มทุน, การพัฒนาธุรกิจ, และการเติบโต
13:30-14:00 น.: หัวข้อสัมมนา : ความสำคัญของโลจิสติกส์ห้องเย็นและการจัดการศูนย์กระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ
14:00-14:30 น.: หัวข้อสัมมนา : ระบบอัตโนมัติ: มุมมองของอุตสาหกรรม “Cold Chain”
14:30-15:00 น.: หัวข้อสัมมนา : การรักษาความสดใหม่ของผลผลิต: การขนส่งแบบแช่เย็นรักษาคุณภาพให้อยู่ในระดับสูงได้อย่างไร
วันที่ 3: 12 กรกฎาคม 2567
09:00-10:00 น.: ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
10:00-10:30 น.: หัวข้อสัมมนา : แนวโน้มปัจจุบันและในอนาคตของโลจิสติกส์แบบควบคุมอุณหภูมิ
10:30-11:00 น.: หัวข้อสัมมนา : แนวโน้มปัจจุบันและในอนาคตของโลจิสติกส์แบบควบคุมอุณหภูมิ
11:00-11:30 น.: หัวข้อสัมมนา : วิธีรักษาอาหารทะเลให้สดใหม่: การปรับปรุงวิธีการเก็บความเย็น
11:30-12:00 น.: หัวข้อสัมมนา :สำรวจความซับซ้อนของการขนส่งด้วยความเย็นและบทบาทที่สำคัญในการรักษาคุณภาพอาหาร
13:00-13:30 น.: หัวข้อสัมมนา : รักษ์โลกด้วยเทคโนโลยีความเย็น: การควบคุมอุณหภูมิที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับห้องเย็นและการขนส่ง
13:30-14:00 น.: หัวข้อสัมมนา :ด้านโลจิสติกส์สำหรับเภสัชภัณฑ์: การค้นพบวิธีการชั้นยอดและโซลูชั่นใหม่ๆ เพื่อความสำเร็จในระบบซัพพลายเชน
14:00-14:30 น.: หัวข้อสัมมนา : ษาความเย็นขณะเดินทาง: การจัดการการจัดส่งแบบแช่เย็นและแช่แข็งระหว่างการขนส่ง
14:30-15:00 น.: หัวข้อสัมมนา : โซลูชันซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ