ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

Kindly mention your name, company name, and job title in English.

+66
โปรดเลือกอุตสาหกรรม สังกัด:
เจ้าของบริษัท,ผู้จัดการอาวุโส คลังสินค้า, ห่วงโซ่อุปทาน, โลจิสติกส์, การดำเนินงาน, การจัดซื้อ และโรงงานจากภาคส่วนต่อไปนี้จะต้องเข้าร่วม

ขออนุญาตเพื่อติดต่อ และส่งข่าวอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตลาดและบริการที่เกี่ยวข้อง ที่คุณอาจสนใจ จึงขอความยินยอมจากคุณเพื่อรับข่าวสารจากเรา

 
ข้อตกลงและเงื่อนไข

Cold Chain Exhibition จะใช้ข้อมูลที่คุณได้ลงทะเบียนไว้ โดยบึนทึกและนำไปจัดการอีเว้นท์ เพื่อการวิเคราะห์ปริมาณผู้เข้าชมเพื่อปรับปรุงการจัดงานที่คุณจะประทับใจมากขึ้น

 
ข้อตกลงและเงื่อนไข ของWebApp

ในการเข้าร่วมงาน Cold Chain Exhibition คุณยินยอมให้รายละเอียดการติดต่อของคุณที่ได้ลงทะเบียนไว้ จะถูกแชร์กับ WebApp ของงานแสดงสินค้า และรายละเอียดของคุณจะถูกแชร์ให้กับผู้เข้าร่วมงาน, ผู้สนับสนุน หรือผู้แสดงสินค้า เมื่อยินยอมคำขอนี้แล้วจะได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการจับคู่ทางธุรกิจให้คุณ โดยผู้เข้าร่วมเหล่านี้อาจมีการติดต่อกับคุณโดยตรงเพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อ-ขาย หรือเพื่อทางการตลาด